De middelen van de stichting worden gevormd door:a. Bijdragen en subsidies

b. Erfstellingen, legaten en schenkingen

c. Vergoedingen voor verrichte diensten

d. Overige baten

1/6

Bankrekening: ING 4353539

De Stichting heeft de ANBI (algemeen nut beogende instelling)-status verkregen, waardoor donaties fiscaal voordelig zijn.

RSIN / fiscaal nummer ANBI 851449864

  • w-tbird
  • w-facebook

Stichting Quercus Musica - KvK 54812593