Doelstelling

 

 

De stichting heeft ten doel de uitvoeringspraktijk van jonge muzikale toptalenten te vergroten door middel van het organiseren van bijzondere en breed toegankelijke concerten op laagdrempelige locaties, en beoogt daarmee een waardevolle muzikale bijdrage te leveren aan het Rotterdamse culturele klimaat.

De stichting tracht dit doel te bereiken door het ter beschikking stellen van locaties en (indien nodig) instrumenten, het onderhouden van contacten met conservatoria en andere muziekopleidingen alsmede door het zonodig aantrekken van gelden van derden al dan niet in de vorm van een lening.

Wij ondersteunen jonge afgestudeerde musici in de eerste fase van hun loopbaan.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3